O savezu

Hrvatska društva u Republici Sloveniji su se udružila u savez radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, na osnovu ugovora o odruženju u Savez hrvatskih društava Slovenije s danom 13.07.1996 u Ljubljani, istoga dana na skupštini Saveza je potvrđen Statut SHDS.Savez je dragovoljno udruženje hrvatskih društava u Republici Sloveniji, djelovanje Saveza je javno.
O svom radu Savez obavještava javnost i svoje članove preko tiska i drugih medija te preko zapisnika o radu organa Saveza.

Osnovna djelatnost SHDS:

  • Udružuje hrvatska društva u Republiki Sloveniji njeguju hrvatsku kulturu, tradiciju i jezik.
  • Radi na očuvanju i širenju prijateljskih kontakata među pripadnicima hrvatske,slovenske i drugih narodnosti s namjerom zajedničkog suživota, organizira i podupire stvaralački razvoj      hrvatskog društvenog, vjerskog i kulturnog života u Republici Sloveniji.
  • Razvija kulturno, državnu i demokratsko povezovanje SHDS s srodnim savezima i organizacijama u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i drugdje.
  • Zastupa i djeluje u imenu hrvatskih društava i drugih organizacija, koje je ovlaste za zastupanje pred državnim i drugim organizacijama u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj.
  • Koordinira zajednički rad i interes hrvatskih društava u Republici Sloveniji.
  • Organizira i priređuje zajedničke kulturne priredbe, koje imaju značaj međunarodnih kulturnih susreta.
  • Ostvaruje kontakte s kulturnim institucijama Republike Slovenije i Republike Hrvatske i drugdje gdje žive hrvatski iseljenici.
  • Zalaže se za ostvarenje prava građana hrvatskke narodnosti, koji stalno ili privremeno žive u Republiki Sloveniji.

Sjedište SHDS je u Ljubljani – HRVATSKI DOM Masarykova 14.

Društva saveza