DRUŠTVO HRVATSKIH ŠTUDENTOV V SLOVENIJI

Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji

Kontakt:
Predsjednik društva Leo Šamanić- kemija13@yahoo.com
DHSS društvo hrvatskih studenata