HRVATŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO „KOMUŠINA“ ŠKOFJA LOKA

O društvu

Ne tako davne 1993 god. Bili su teški dani za Hrvatski narod iz komušine i njene okoline jer je pučanstvo moralo u izbjeglištvo. Veliki broj familija svoje izbjegličke dane započelo je upravo u Škofja loki – Sloveniji. I dok nesretni narod nije mogao da vjeruje da je sve izgubljeno, privikavao se na izbjeglički život. Među ljudima koji su već prije živjeli u Sloveniji a rodom su iz Komušine,

rodila se ideja da se osnuje » udruga «, koja bi taj nesretni  narod okupila na jednom mjestu i da ih na neki način zabavi, da bi bar za kratko osjtili domaći ugođaj ovdje u Sloveniji, družeći se sa svojim rođacima, familijama i prijateljima, gledajući folklornu sekciju u narodnoj nošnji  Komušine  i  slušajući  šargiju  i  violinu. Tako na čelu sa tadašnji m župnikom  Velečasnim Antom Meštrovićem

dvadesetak dobrovoljavaca, pokrenuta je akcija da se osnuje » Hrvatski klub Komušina«. Kad se to pročulo mnogi su se uključili u klub i po statutu kluba postavljen je cilj kluba. Cilj kluba je, očuvati  kulturnu baštinu rodnog kraja, sudjelovati na sportskom i folklornom području sa istim ili sličnim udrugama u Sloveniji i u inozemstvu. Pored vodstva kluba, u klubu je osnovana folklorna i sportska sekcija. Iz godine u godinu trudili su se mnogi da se promovira klub kroz sportska i folklorna druženja. Sportska sekcija je organizirala mnogo turnira u malom nogometu i nastupila je mnogim sportskim manifestacijama u BiH,Hrvatskoj, Slovenji, Austriji o u NJemačkoj. Folklorna  sekcija je u narodnoj nošnji  uz zvuke šargije i violine nastupila mnogo puta   Slovenji, BiH,Hrvatskoj, Austriji i  NJemačkoj. Svake godine proslavljamo » Dan kluba 27.rujna «, dan kada se 1367. Godine prvi put pojavljuje ime  Komušina. Ostvarena je želja za veliku suradnju sa istim i sličnim udrugama u Sloveniji i u inozemstvu.2008 g.  je osnovana planinska sekcija. Sa radom je počela prošle godine. Cilj planinske sekcije je druženje i što više rekreacije u prirodi ( izleti,).