Međimursko folklorno društvo Ljubljana

međi-lj2

 

Naši začetki

22 članov in simpatizerjev folklornega društva Prvi korak se je zbralo v ponedeljek 28.01.2013 v gostilni pod Golovcem, Erić Vera s.p., ob potoku 39, 1000 Ljubljana in z entuziazmom prisotnih, smo ustanovili “Međimursko folklorno društvo Ljubljana”.
Že isti večer smo izbrali  simbol društva, ki ga je na podlagi idejne zasnove Ivana Carja izdelal Boštjan Meh.

Simbol društva je srebrni krog, v notranjosti izpolnjen z barvami iz uradnega grba Međimurja z rumeno zvezdo v modri barvi.
V belem izseku je kinetografski znak za plesalca, v rdečem izseku pa znak za plesalko. V krožnem srebrnem kolobarju širine 3mm je v spodnjem delu napis – naziva društva v zgornjem pa znak za prejem.

Na sestanku smo navzoči potrdili tudi statut društva, ki ga je napisala Frida Car. Izbrano je bilo predsedstvo društva, člani nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Vlogo za ustanovitev smo oddali naslednji dan v torek 29.01.2013, odločbo o registraciji društva pa smo prejeli že
šesti dan po oddaji vloge in sicer v ponedeljek 04.02.2013.

Naše poslanstvo

Društvo smo ustanovili izključno s ciljem ohranjanja tradicije kulturne dediščine, izvorne folklore, međimurskih kol, plesov in pesmi, ki jih radi prenašamo med ljudi. Želimo obuditi stare običaje in navade svojega kraja. Ljudska međimurska noša je  eden izmed naših največjih zakladov. Vsak detajl je pomemben, za kar smo v društvu hvaležni naši Mariji Volavšek, ki skrbi za urejenost folkloristov na odru.

Svoje delo predstavljamo na folklornih manifestacijah in kulturnih srečanjih po Sloveniji, Hrvaški ter  izven meja  naših domovin. Posebno pozornost posvečamo odrski postavitvi. Lahko se pohvalimo, da smo septembra 2011 osvojili 1. mesto za scensko postavitev na internacionalnem festivalu folklore v Turčiji v konkurenci med 23 društev iz 13 držav. Scenska postavitev za žetvene plese je delo našega vodje, Ivana Carja. Letos, na regijskem srečanju folklornih skupin ter pevcev Ljudskih pesmi manjšinskih etničnih skupnosti »Sledi dedov in babic« smo se predstavili s spletom »Tam pri naši Muri«. Ponovno smo bili deležni pohval za odrsko postavitev, za kar je zaslužen Franjo Magaš, za izdelavo umetniške slike pa Sara Matušin.

Društvo ima 5 skupin: folklorna, pevska, tamburaška, literarno dramska in skupina ročnih del.  Enkrat na leto izdajamo časopis Folkloraš.

Poleg  spoznavanja in širjenja hrvaške kulturne dediščine se želimo spoznati tudi s kulturo drugih narodov in narodnosti.

Zaključujemo z besedami Mahatma Gandhija: „Niti ena kultura ne more preživeti, če je sama sebi zadostna.“

Naše društvo je član:  

1. Zajednice hrvatskih kulturno umjetničkih udruga međimurske županije ZHKUUMŽ
2. Zveze kulturnih društev Ljubljana  ZKDL
3. Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije ZLTSS
4. Dne 7.11.2014 je naše društvo postalo polnopravni član Zveze hrvaških društev v Sloveniji

Ivan Car, predsednik društva i vođa folklorne grupe; gsm. 041/799-343;

Franjo Magaš, zamjenik predsednika, vođa dramske skupine i urednik FOLKLORAŠA, gsm. 031/351-442;

Hrkač Ivan, savjetnik, gsm. 051/311-511;

Frida Car, tajnica društva i vođa dječje skupine, gsm. 064/142-109;

Katica Kopasić, vođa vokalne pjevačke skupine FIJOLICE, gsm. 031/768-914;

Jože Njegovec, vođa instrumentalne skupine;

Marija Podvez, vođa skupine ručnih radova gsm. 041/384-098;

Jelka Dobnik – vođa skupine likovne skupine gsm. 041/775-607;

Miro Kosanović, fotograf i snimatelj 041/770-413;