Nas seveda predvsem zanima vprašanje priznanja naše narodnosti kot nacionalne manjšine v Sloveniji, vendar se pri tem moramo soočiti z politično realnostjo v naši drugi domovini Sloveniji. Zavedamo se, da je to kompleksno vprašanje možnosti in politične volje za spremembo Ustave, kot prvega in glavnega predpogoja za uresničevanje priznanja nacionalne manjšine.

Te dni smo zaključili prvi del letošnjega načrta uresničevanja pravne ureditve delovanja hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji. S tem namenom smo imeli zelo odprte in prijazne pogovore s predsednikom Državnega Zbora Republike Slovenije dr.Milanom Brglezom in predsednikom Odbora za kulturo Državnega Zbora dr.Draganom Matićem. V teh razgovorih smo dobili odgovore na večino naših vprašanj in nasvete za iskanje ostalih odgovorov, ter nam je pri tem tudi svetovano, da opravimo pogovor z ministrom za kulturo Antonom Peršakom, ki je tudi predsednik Sveta za vprašanja narodnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Ob navzočnosti in aktivni udeležbi predsednika Odbora za kulturo Državnega Zbora, delegacija Zveze hrvaških društev v Sloveniji je imela v tem mesecu zelo konstruktivne pogovore z ministrom Peršakom.
Predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji Đanino Kutnjak je že v uvodu sestanka pri ministru kulture povedal, da v Zvezi »niso zadovoljni, ker Svet za vprašanje narodnosti praktično ne deluje«. Na vprašanje Đanina Kutnjaka, katero delovno telo v Republiki Sloveniji je pristojno in obvezno, da obravnava vprašanja hrvaške narodnosti v Sloveniji, je minister Peršak pojasnil razloge in težave zakaj je res temu tako, in je ob podpori predsednika Odbora za kulturo vendarle nakazal nekoliko novih možnosti delovanja v Svetu, kjer je on predsednik in v slovenski vladi, kjer je on kot minister njen član.

Upoštevajoč realne politične možnosti v Sloveniji in potrebo, da se vsaj pravno uredi status hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji, Kutnjak je dal obrazložitev predloga za sprožitev parlamentarnega postopka :«Mi bi predložili, da se naš statusni položaj hrvaške narodnosti, glede na realne možnosti, najprej in sedaj uredi z Zakonom, po vzoru Zakona o Romski skupnosti v Sloveniji«, je predlagal Kutnjak. Minister Peršak je ob tem povedal, da bi to lahko bila primerna rešitev tudi za druge narodne skupnosti v Sloveniji, na kar je Đanino potrdil, da se mu zdi »logično da bodo prišli podobni predlogi tudi od vseh drugih skupnosti v Sloveniji«. Predsednik zveze hrvaških društev je bil zelo zadovoljen z sugestijo ministra, da mu se uradno pošlje pisni predlog za zakonsko ureditev sedanjega statusa narodne skupnosti v Sloveniji, kar je Zveza hrvaških društev nemudoma storila v naslednjih dneh in o tem obvestila tudi druge narodne skupnosti v Sloveniji, ki nimajo status priznane nacionalne manjšine.
Ministru Peršaku je delegacija Zveze hrvaških društev v Sloveniji predlagala tudi ustanavljanje Zavoda za kulturo hrvaške skupnosti v Sloveniji, oziroma prosila za strokovno in siceršnjo pomoč pri ustanavljanju Zavoda, ki naj bo skrbel za razvoj hrvaške kulture in povezovanje z slovensko kulturo in kulturo drugih narodov v Sloveniji. Predlog se slovenski strani zdi logičen in primeren, če je na drugi, hrvaški strani, zagotovljena podpora matične države. »Ni posebnih omejitev za ustanavljanje tovrstnih zavodov v Sloveniji«, je pritrdil minister Peršak in obljubil, da bodo iz njegovega ministrstva posredovali Zvezi hrvaških društev ustrezna strokovna navodila, kar je te dni storjeno. To pomeni, da če Zveza hrvaških društev v Sloveniji, ob pomoči matične države Hrvaške, bo zagotovila logistične in kadrovske pogoje, omenjeni Zavod bo lahko deloval v Sloveniji.
Za vse kar je v tem obdobju letos doseženo smo prepričani, da bo zakonska ureditev statusa hrvaške narodnosti v Sloveniji resnično ustvarila veliki premik v ureditvi položaja in delovanja hrvaške narodnosti v Sloveniji. Zveza hrvaških društev v Sloveniji ocenjuje, da je konstruktivni in dobro pripravljeni sestanek pri slovenskemu ministru kulture Antonu Peršaku, ob podpori Predsednika Državnega Zbora in predsednika Odbora za kulturo Državnega Zbora Republike Slovenije, storil preobrat v dolgem zastoju. To je vsekakor razlog za zadovoljstvo v osrednji organizaciji hrvaških društev v Sloveniji.

 Ljubljana-Lendava, 28.junij 2017 | Đanino Kutnjak, predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji