Savez hrvatskih društava Slovenije i Hrvatsko kulturno društvo Pomurje zajedno su organizirali seminar za plesače, tamburaše i buduće voditelje folklornih skupina koji je u januaru 2016 održan u Hrvatskom domu u Lendavi.
Polaznici seminara imali su priliku u teoretskom dijelu nastave pratiti predavanja kao što su:

– Hrvatske plesne zone,
– metodika rada s izvornim folklornim skupinama i scenska primjena folklora,
– povijest tambure u Hrvata,
– karakteristični pjevni primjeri Međimurja i Posavine.Nakon pauze za ručak, u plesnoj dvorani Banffy centra, – – seminar je nastavljen s praktičnom podukom koju su sačinjavali;
– Plesovi Međimurja (Klinčec, Čip čardaš, Međimurski lepi dečki, Jelka, Falila se Jagica, Kuritari),
– Plesovi Posavine (I ja jesam posavačko dete, staro sito, Dučec).

Zadnja dva sata iskorištena su za praktičnu nastavu gdje je utvrđivano novostečeno znanje uz tamburašku pratnju sastavljenu od Tamburaša HKD Pomurje i Tamburaša KD Velenje. Seminaru je prisustvovalo dvadesetak polaznika iz četiri društva u sklopu Saveza hrvatskih društava Slovenije. Voditelji seminara su bili prof. Sanja Bacinger i prof. Zlatko Bacinger.

seminar folklora 1seminar folklora 2

Na kraju prvog organiziranog seminara u sklopu SHDS zaključeno je da je ubuduće potrebno u programu saveza organizirati što više stručnih seminara kojima bi se educirali polaznici s čime bi se podigla kvaliteta umjetničkog izražavanja te unaprijedilo predstavljanje hrvatske kulture u Sloveniji.

Nakon seminara svi sudionici su posjetili Međunarodni susret folklornih skupina u organizaciji Kulturnog društva Zala Gyorgy iz Pinca pored Lendave.