PREDSTAVLJANJE ČASOPISA HRVATSKIH DRUŠTAVA U SLOVENIJI

Hrvatska društva i Savez u Sloveniji izdaju svoje časopise i ostale tiskovine dugi niz godina. Brojnost i kvaliteta časopisa nije u dovoljnoj mjeri predstavljena široj javnosti. Samozatajni pojedinci amateri koji godinama pišu i bave se  izdavaštvom, predstavili su svoje časopise i imali priliku usporediti i  dobiti pohvalu za svoje uratke Pisanjem članaka, izdavanjem i distribuciju istih pridonose očuvanju hrvatskog jezika i kulture.

U programu priredbe uz uvodna izlaganja, ” Izdavaštvo i informiranje u okviru Saveza hrvatskih društava u Sloveniji “i “Očuvanje hrvatskog jezika kroz izdavanje časopisa Hrvatskih društva u Sloveniji ” predstavljeni su  časopisi: Croata, Folkloraš, Glas, Klasje, Korijeni, Pušlek, Štrekar, Žumberčan.

U zaključnom izlaganju predstavljen je razvoj i uloga SHDS-e kod koordinacije medija i sadržajnog marketinga kod društava.

Cooltura u Hrvatskom domu je novi projekt SHDS kojim Savez kao krovna organizacija Hrvata u Sloveniji želi svoja društva dodatno educirati i informirati za lakšu provedbu osnovnih djelatnosti, očuvanje hrvatske kulture, tradicije i jezika.
Hrvatski dom u Ljubljani dobiva nove sadržaje a prva priredba o izdavaštvu i informiranju je PREDSTAVLJANJE ČASOPISA HRVATSKIH DRUŠTAVA U SLOVENIJI.

Izdavaštvo koliko i sami vidimo ima veliki udio u radu naših društava 8 časopisa nije malo ako dodamo periodične publikacije (knjige, pjesničke zbirke, monografije, udžbenike i ostala prigodna izdanja) dolazimo do zavidne razine izdavaštva. Treba priznati da JSKD Ministarstva za kulturu RS financijski godinama podupire hrvatska tiskana izdanja i time opravdava 61. člen Ustava RS (izražanje narodne pripadnosti) Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.
Časopisi imaju obavezu da se nekoliko primjeraka dostavi u Nacionalnu biblioteku, time tiskana izdanja imaju  povijesnu i socijalnu vrijednost te u budućim stručno-naučnim istraživanjima dokaz su hrvatske kulture u Sloveniji.
INFORMIRANJE hrvatske zajednice u Sloveniji je nedostatno, više je razloga za takvo stanje. Savez ima Web stranicu, časopis Korjeni i Facebook koji se svodi na općenito informiranje društva članica Saveza. Unatrag nekoliko godina vidi se težnja i napredak u informiranju članova Predsjedništva Saveza i društava koji redovno putem elektronske pošte dobivaju informacije o objavljenim projektima i Javnim pozivima, informacije i zapisnike institucija u koje je uključen Savez. Organizirano je i nekoliko informativnih i edukacijskih radionica.

Za vrijeme epidemije corona postala je vidljiva potreba za informiranjem cijele hrvatske zajednice u Sloveniji iz jednog mjesta. Informacije o odredbama epidemije i prelasku državne granice tražile su se od Veleposlanstva RH u Ljubljani, SHDS-e, pojavili su se privatni Facebooki sa neprovjerenim informacijama. Savez kao krovna organizacija Hrvata u Sloveniji ima u svom statutu opredijeljeni način informiranja svog članstva, za organiziranje adekvatne medijske organizacije koja bi informirala hrvatsku zajednicu u Sloveniji nema potencijala.

Dok se stanje ne promjeni u smislu sustavno organizirane informativne jedinice SHDS-e, uložiti će se dodatni napori da bi informiranje bilo bolje, koliko je to moguće na volonterskoj bazi.

Tekst i fotografije. Đanino Kutnjak