Iz tiska je izašla HRVATI U SLOVENIJI DANAS nastala je kao rezultat istraživačkog projekta Instituta Ivo Pilar iz Zagreba- Hrvatska zajednica u Sloveniji: između asimilacije, integracije i očuvanja hrvatskog nacionalnog identiteta.

Autori:

Dr.sc. Rebeka Mesarić Žabčić, 

Dr. sc. Željko Holjevac,

Dr.sc. Ivana Bendra, 

Dr.sc. Dražen Živić, 

U poglavljima koja obuhvaćaju (uvod, metodologiju istraživanja, dosadašnja istraživanja o Hrvatima u Sloveniji, povijesna saznanja o Hrvatima u Sloveniji, teorijska tumačenja korištenih pojmova, strukturno-demografske karakteristike Hrvata u Sloveniji od 1948. – 2002. godine, rezultate anketnog istraživanja, povratne migracije iz Slovenije u Hrvatsku, zaključke, literaturu, izvore podataka i prilog) prikazani, analizirani i interpretirani su  rezultati istraživanja koje je provedeno tijekom listopada i studenog 2022. godine u Ljubljani, Novom Mestu, Lendavi, Velenju, Piranu, Škofja Loki, i Mariboru.

Izdavanje knjige u cijelosti financirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Izdavač-Nezavisna založba HKD Pomurje