Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja sveta vlade za vprasanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS.

Pod vodstvom ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko se je 6. marca 2024 na peti seji vnovič sestal Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji.

Člani sveta so se na tokratni seji seznanili z vsebino in dopolnitvami predloga Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične Federativne Republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji.

Ker sta sprejem tega zakona in njegovo poznavanje pomembna za tukaj živeče pripadnike albanske, bosanske, hrvaške, makedonske, črnogorske ter srbske narodne skupnosti, je člane sveta predvsem zanimalo, kaj ta zakon prinaša pripadnikom narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Obenem so se seznanili s samim postopkom njegovega sprejemanja v Državnem zboru in fazo obravnave, v kateri se predlagani zakon trenutno nahaja.

Da bi člani sveta lahko pridobili čim več informacij o navedeni temi, je bil na sejo povabljen tudi predstavnik poslanske skupine Levica, sopredlagateljice predlaganega zakona, ki je njegovo vsebino tudi primerno predstavil.

Da je predlagani zakon za pripadnike navedenih narodnih skupnosti resnično pomemben, je pokazala tudi razprava po predstavitvi, v kateri so njihovi predstavniki izpostavili, da si tudi po predvidenem sprejetju zakona želijo še tvornejšega sodelovanja z državo na vseh področjih, ki zadevajo tudi njih.

Vir: https://www.gov.si/novice/2024-03-07-predstavniki-vlade-in-narodnih-skupnosti-nekdanje-jugoslavije-v-sloveniji-za-se-visjo-raven-dialoga/