DOBRODOŠLI

UPOZNAJTE NAŠ SAVEZ.

SAVEZ HRVATSKIH DRUŠTAVA U SLOVENIJI

  • Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana

  • Porezni broj: 16754972
  • Matični broj: 5985129000

VODSTVO

Hrvatska društva u Republici Sloveniji udružile su u Savez radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Savez hrvatskih društava Slovenije osnovan je 13. srpnja 1996. u Ljubljani, na Osnivačkoj skupštini kada je i potvrđen Statut SHDS-a.

Savez je dragovoljno udruženje hrvatskih društava i krovna organizacija Hrvata u Republici Sloveniji.

Sjedište SHDS-a je Hrvatski dom u Ljubljani, Masarykova 14.

Djelovanje Saveza je javno o svom radu obavještava javnost i članove udruge putem tiska, zapisnika i drugih medija.

Glavni ciljevi SHDS-a su:

  • Udruživanje hrvatskih društava u Republici Sloveniji i očuvanje hrvatske kulture, tradicije i hrvatskoga jezika.
  • Održavanje i širenje prijateljskih veza između pripadnika hrvatske, slovenske i drugih nacionalnosti radi suživota.
  • Savez podupire i organizira stvaralački razvoj hrvatskog društvenog, vjerskog i kulturnog života u Republici Sloveniji.
  • Razvija kulturnu, državnu i demokratsku povezanost SHDS-a sa srodnim udrugama i organizacijama u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj i drugdje.

Savez predstavlja i djeluje u ime hrvatskih udruga i drugih organizacija koje ga ovlašćuju za zastupanje pred državnim i drugim organizacijama u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj. Koordinira zajednički rad i interese hrvatskih društava u Republici Sloveniji. Organizira i izvodi zajednička kulturna događanja koja imaju značaj međunarodnih kulturnih susreta. Uspostavlja i održava kontakte s kulturnim institucijama u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj te drugdje gdje žive hrvatski iseljenici. Zauzima se za ostvarivanje prava građana hrvatske nacionalnosti koji stalno ili privremeno žive u Republici Sloveniji.