SavezHrvaška društva v Republiki Sloveniji so se združila v zvezo zaradi ustvarjanja skupnih ciljev. Zveza hrvaških društev Slovenije je nastala dne 13. 7. 1996 v Ljubljani, istega dne je na skupščini bil potrjen še Statut ZHDS. Zveza je prostovoljno združenje hrvaških društev v Republiki Sloveniji, njeno delovanje je javno. Sedež ZHDS je Hrvatski dom v Ljubljani, Masarykova 14. Zveza preko tiska, zapisnikov in drugih medijev obvešča javnost in člane zveze o svojem delu.

Osnovni cilji ZHDS so:

Združenje hrvaških društev v Republiki Sloveniji: negovanje hrvaške kulture, tradicije in hrvaškega jezika. Ohranjanje in širjenje prijateljskih vezi med pripadniki hrvaške, slovenske in drugih narodnosti z namenom živeti v sožitju. Zveza podpira in organizira ustvarjalni razvoj hrvaškega družbenega, verskega in kulturnega življenja v Republiki Sloveniji. Razvija kulturno, državno in demokratično povezovanje ZHDS s sorodnimi zvezami in organizacijami v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški in drugje.Zveza zastopa in deluje v imenu hrvaških društev in drugih organizacij, ki jo pooblastijo za zastopanje pred državnimi in drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški. Koordinira skupno delo in interese hrvaških društev v Republiki Sloveniji. Organizira in prireja skupne kulturne prireditve, ki imajo pomen mednarodnih kulturnih srečanj. Ohranja in vzpostavlja kontakte s kulturnimi institucijami v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški ter drugje, kjer živijo hrvaški izseljenci. Zavezuje se za uresničevanje pravic prebivalcev hrvaške narodnosti, ki v Republiki Sloveniji živijo stalno ali začasno.