Ljubljana, vlada. Seja sveta vlade RS za vprasanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji.

6. 12. 2023 Ministrstvo za kulturo

Pod vodstvom ministrice dr. Aste Vrečko se je 5. decembra 2023 na četrti seji vnovič sestal Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji.

Na tokratni seji so se člani Sveta seznanili s spremembo novele Zakona o tujcih. Zanimalo jih je, kaj ta zakon prinaša pripadnikom narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in predvsem njihovim sonarodnjakom, ki v Sloveniji kot tujci iščejo svojo priložnost. Prav pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji oziroma njihova združenja so namreč tisti, na katere se njihovi sonarodnjaki iz tujine po prihodu v Slovenijo najprej obrnejo glede uporabnih informacij.

Da bi člani sveta lahko pridobili čim več kakovostnih informacij o navedenih temah, so bili na sejo kot gostje povabljeni predstavniki treh resorjev, ki ta področja pokrivajo. Vabljeni gostje so predstavili možnosti, pogoje in načine usvajanja slovenskega jezika za tujce, tako za mladino kot za odrasle, saj prav znanje slovenskega jezika predstavlja predpogoj njihovega uspešnega in čim hitrejšega vključevanja v slovensko družbo. Člane Sveta so zanimale tudi druge teme, povezane z zaposlovanjem tujcev in pridobivanjem njihovih delovnih dovoljenj, še zlasti zaposlovanje svojcev po združevanju družin.

Glede na potek seje je bilo razvidno, da si predstavniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ želijo tvornega sodelovanja z državo na vseh področjih, ki zadevajo tudi njih. Naslednja seja Sveta bo predvidoma konec januarja prihodnje leto, glavna tema dnevnega reda pa bo predlog Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki je bil v teh dneh poslan v zakonodajni postopek.