ZAGREB, 17. svibnja 2024. (Hina) – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pozdravilo je presudu Europskog suda za ljudska prava da hrvatski sudovi nisu povrijedili prava slovenskih ribara kad su ih kažnjavali zbog ilegalnog prelaska granice. 

Europski sud za ljudska prava (ESLJP) nije prihvatio tužbe slovenskih ribara protiv kazni koje im je izricala Hrvatska zbog kretanja i lova u hrvatskim vodama Piranskog zaljeva, s obrazloženjem da su ribari znali da je za Hrvatsku granica na sredini Piranskog zaljeva, objavljeno je u četvrtak na internetskoj stranici suda.

Predmet se ticao kazni koje je slovenskim ribarima izricala Hrvatska zbog prelaska crte sredine u Piranskom zaljevu, na području o kojem se Hrvatska i Slovenija spore. 

MVEP je u petak pozdravio tu odluku „kojom su kao očito neosnovane ocijenjene tvrdnje slovenskih ribara da su im odlukama hrvatskih sudova, kojima su prekršajno kažnjavani zbog ilegalnog prelaska granice i ribarenja, povrijeđena ljudska prava utvrđena Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinim protokolima”. 

Ministarstvo piše da je ESLJP utvrdio da su hrvatske granice jasno definirane u hrvatskom zakonodavstvu i da slovenski ribari u Savudrijskoj vali „nisu mogli ne znati” da će njihovo ponašanje predstavljati prekršaje prema hrvatskom pravu

MVEP ističe da je Hrvatska bila „prisiljena na recipročnu mjeru kažnjavanja slovenskih ribara” nakon što je Slovenija od početka 2018. počela kažnjavati hrvatske. 

Ministarstvo je zadovoljno što je dokazano da je to učinjeno na „zakonit način kojim nisu povrijeđena prava slovenskih ribara utvrđena Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i njezinim protokolima”. 

U obrazloženju Suda stoji da su slovenski ribari podnijeli ukupno 451 tužbu protiv Hrvatske, a da je pred sudom oko 800 tužbi hrvatskih ribara protiv Slovenije. Ministarstvo u priopćenju podsjeća da je u nekoliko navrata, na raznim razinama, podsjećala Sloveniju da ne kažnjava hrvatske ribare. 

Ističe se kako je ESLJP istaknuo važnost pronalaska dogovora između dviju država kako bi ribari s obje strane granice „slobodno plovili i ribarili u navedenom spornom području, što je upravo na tragu svih ranijih hrvatskih prijedloga koji su opetovano upućivani slovenskoj strani, ali ih je do sada slovenska strana sve redom odbijala”. 

MVEP izražava očekivanje da će, nakon ove odluke Suda kojom je potvrđeno da slovenskim ribarima Republika Hrvatska nije povrijedila ljudska prava, a u očekivanju konačnog rješavanja otvorenog pitanja granice, slovenska strana biti voljna s hrvatskom stranom dogovoriti privremeni režim koji bi u tom spornom području ribarima s obje strane omogućio neometani ribolov.

(Hina) xis ydj