Vijeće za pitanje manjina pripadnika naroda bivše Jugoslavije je ustanovila slovenska vlada 22.8.2013.godine na temelju Deklaracije o položaju tih nepriznatih manjina u Republici Sloveniji u namjeri, da se u tom Vijeću vodi rasprava o tematici tih manjina, u skladu sa međunarodnim obavezama i u skladu sa Ustavom Republike Slovenije. To je savjetodavno tijelo vlade, koje bi trebalo da omogućava konstruktivan dijalog s vladom.
Dinamika održavanja sjednice Vijeća ne prati navedenu potrebu i svrhu dijaloga. Vijeće je konstituirano 17.10.2013.godine, a prva sjednica je bila tek 26.3.2015.godine, premda se spominje i sjednica od 15.4.2014.godine, sa koje nisu realizirani zaključci.

Prije svega to je zaključak o inicijativi za dopunu Ustava u dijelu o manjinama. To se je dogodilo 23.4.2015 kada je ta inicijativa bila posredovana vladi. Vlada je odugovlačila s odgovorom i prividno usklađivala stajališta između ministarstava. Njihovi odjeci su bili nepovoljni: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, Ministarstvo javne uprave in Ured za narodnosti nemaju stajališta, odnosno to smatraju političkim pitanjem. Sličnoga mišljenja so i u Ministarstvu vanjskih poslova, gdje ocijenjuju, da treba najprije definirati kakav bi bio status manjina, a tek onda se opredijeliti prema ustavnim promjenama. Ministarstvo pravosuđa ocijenjuje, da je rješavanje položaja narodnih zajednica »zadovoljivo« in da »ustavne promjene niso potrebne«, što je zapravo bit svih odgovora. To potvrđuje i činjenica da i stranke koalicije još uvijek nisu odgovorile na pismo predsjednika Vijeća od 28.9.2015, u kojemu su bile zamoljene za očitovanje svojih stajališta o inicijativi Vijeća za promjenu Ustava.
Predsjednik vlade ne odgovara na molbe Vijeća, da bi se održao sastanak o rješavanju pitanja statusa. Ni od strane vlade, ni od strane ministarstva, ni odstrane bilo koje političke stranke u Sloveniji, nije pokazana trunka dobre političke volje, koja bi makar otvorila raspravu za priznavanje stautsa narodnih manjina pripadnika narodnosti, koji žive u Sloveniji. (Mijo Stanko)