U pripremi znanstvenoga skupa „Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države“ tročlana delegacija Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba posjetila je Hrvatsku zajednicu u Ljubljani, gdje ih je primio Mijo Stanko, dopredsjednik Saveza hrvatskih društava Slovenije. U Hrvatskome domu u Ljubljani razgovaralo se o problemima integracije i asimilacije Hrvata u Sloveniji. Uz voditeljicu projekta izvedbe ovoga skupa dr.sc Marinu Perić Kaselj, u razgovorima su sudjelovali i članovi projektnog tima skupa dr.sc.Rebeka Mesarić Žabčić i dr.sc.Aleksandar Vukić, a iz Hrvatske zajednice u Ljubljani još i Miša Stanko urednica revije Pušlek.
Sadržaj razgovora upotpunila je okolnost što je to bila prigoda i za razmjenu mišljenja o dojmovima, zaključcima i idejama, koje su slijedile iz intervjua sa predsjednikom Saveza hrvatskih društava Slovenije Đaninom Kutnjakom i dopredsjednikom Mijom Stankom, jer su ti intervjui zapravo dio istraživanja u projektu „Novi izazovi hrvatske i slovenske dijasporske zajednice“, a to je projekt koji se realizira u sklopu znanstvene bilateralne suradnje Hrvatske i Slovenije, odnosno u suradnji Inštituta za izseljenstvo in migracije iz Ljubljane i Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba.

Sa čelnicima Saveza hrvatskih društava Slovenije dogovorena je zajednička stručno-znanstvena konferencija, koja bi se održala slijedeće godine u Ljubljani, kada bi se konkretno razmotrila problematika iseljeništva Hrvata u Sloveniji, posebice u pogledu integracije i asimilacije Hrvata u slovenskome društvu.
Znanstvenici Instituta za migracije i narodnosti su ovom prilikom susreta u Ljubljani očitovali svoju spremnost, da u znanstvenim istraživanjima i zajedničkim susretima sa Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatskom Maticom iseljenika podržavaju sve programe, koji potiču ukupan napredak i perspektivu djelovanja Hrvatske zajednice u Republici Sloveniji. (Mijo Stanko)