6.4.2018.LJUBLJANA
U Hrvatskom domu se je održao sastanak delegacije Saveza hrvatskuh društava u Sloveniji sa  Specijalnim izvjestiteljem Ujedinjenih naroda o manjinskim pitanjima od strane Vijeća za ljudska prava Fernandom de Varennes.
U podužem sastanku članovi delegacije saveza imali su priliku objasniti nezavidan položaj Hrvata te napore koje čine za rješavanje statusa Hrvata u Sloveniji.Konkretno su odgovarali na koji je način organizirano učenje hrvatskog jezika,mogučnosti sudjelovanja u državnim medijima te načinu financiranja od strane Republike Slovenije.
Izrazili su želju za statusom Hrvatske manjine u Sloveniji,osnivanjem Zavoda za hrvatsku kulturu u Sloveniji te organiziranu mogučnost učenja hrvatskog jezika.

IMG_7080

Fernand de Varennes je dekan Faculté de droit na Sveučilištu u Monctonu u Kanadi i izvanredni profesor u Centru za ljudska prava Sveučilišta u Pretori u Južnoj Africi. Bio je imenovan Specijalnim izvjestiteljem Ujedinjenih naroda o manjinskim pitanjima od strane Vijeća za ljudska prava i preuzeo svoje dužnosti 1. kolovoza 2017. godine.

Rad i predanost Fernanda de Varennesa usmjereni su na ljudska prava manjina, kao i na sprječavanje etničkih sukoba, prava migranata, odnosa između etničke pripadnosti, ljudskih prava i demokracija te uporabe federalizma i drugih oblika autonomnih aranžmana uravnotežiti konkurentske kulturne interese. Njegov doprinos na ovim temama u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i profesora gotovo dvadeset godina na Sveučilištu Murdoch u Australiji, a gostujući profesor na sljedećim institucijama u Africi, Aziji i Europi: Åbo Akademija, Sveučilište Dato Bunka, etiopski Sveučilište u Gorsu, sveučilište Gakushuin, Sveučilište Peking, Sveučilište Seikei, Sveučilište Pelita Harapan, Sveučilište Sam Ratulangi, Sveučilište u Réunionu, Sveučilište u Hong Kongu, Sveučilište u Pretoriji i Sveučilište Vytautas Magnus. Pisao je i govorio na brojnim forumima o tim pitanjima, uključujući i pred povjerenstvima UN-a u Ženevi, Europskom parlamentu u Bruxellesu i visokim povjerenikom OESS-a o nacionalnim manjinama.