Poštovane/Poštovani,

upitnikom Stavovi roditelja o hrvatskoj nastavi u inozemstvu želimo prikupiti podatke o tome kako roditelji procjenjuju različite aspekte nastave hrvatskoga jezika i kulture te kakvi su njihov stavovi i očekivanja o budućnosti obrazovanja djece u hrvatskim školama u inozemstvu. Uz to, upitnik sadrži i nekoliko pitanja o tome kako procjenjujete kvalitetu života u inozemstvu kao i vjerojatnost povratka u Hrvatsku.

Podaci koje ćemo prikupiti prije svega poslužiti će za izradu smjernica novog Kurikuluma hrvatske nastave u inozemstvu.

Upitnik je anoniman, a za popunjavanje upitnika trebat će Vam do 15 minuta.

Poveznica na Upitnik je: https://limesurvey.srce.hr/256799?lang=hr

Ukoliko ćete imali pitanja vezano uz istraživanje, javite nam se na e-mail iburic@fhs.unizg.hr ili rburai@alu.unizg.hr

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

izv. prof. dr. sc. Ivan Burić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Renata Burai, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu