Predsjednik Državnoga zbora Republike Slovenije primio je predstavnike Saveza hrvatskih društava u Sloveniji

U četvrtak 23.veljače, u 10 sati, Predsjednik Državnoga zbora Republike Slovenije dr.Milan Brglez primio je predstavnike Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, koje je predvodio Predsjednik Saveza Đanino Kutnjak. U delegaciji SHDS bili su još dva potpredsjednika: Vladimir Pobežin i Mijo Stanko, te član Hrvatskoga društva Ljubljana: Ivan Botteri. Sa slovenske strane ovom susretu u salonu slovenskoga parlamenta nazočili su još predsjednik Povjerenstva za odnose sa Slovencima u susjednim državama i po svijetu Ivan Heršak, te predstavnici odbora kulture i službe za informiranje slovenskoga parlamenta. Iz kabineta predsjednika parlamenta je objašnjeno, da je Ivan Heršak bio nazočan na ovome sastanku, jer uskoro odlazi u posjet Savezu slovenskih društava u Hrvatskoj i slovenskoj nacionalnoj zajednici u Zagrebu. To smo mogli shvatiti kao potrebu, da slovenska strana najprije u izravnome susretu sa predstavnicima Hrvata u Sloveniji, a zatim i u sagledavanju sadašnjem stanju i uvjetima djelovanja Slovenaca u Hrvatskoj može zaključiti u kojoj mjeri su skrb država i uvjeti djelovanja recipročni za Hrvate u Sloveniji i Slovence u Hrvatskoj.

Delegacija SHDS u DZ RS 2017.
Predsjednik parlamenta dr.Brglez na početku susreta je izrazio zadovoljstvo što je došlo do ovoga susreta i prilike, da se on osobno i ostali predstavnici zakonodavnoga tijela Republike Slovenije upoznaju sa ulogom i djelovanjem hrvatskih društava u Sloveniji, okupljenih u Savezu hrvatskih društava. Tijekom razgovora dr.Milan Brglez pokazao je dobro poznavanje statusa hrvatskih društava u Sloveniji, odnosno stupanj ostvarivanja nacionalnih prava Hrvata u institucijama parlamentarne demokracije, izražavajući želju, da se podrobnije upozna sa aktivnostima i problemima djelovanja hrvatskih društava u Sloveniji. On je sa velikom pozornošću i strpljenjem saslušao izlaganje predsjednika Saveza hrvatskih društava Đanina Kutnjaka i o svim spomenutim pitanjima očitovao svoja mišljenja , razmišljanja, ideje i vrlo korisne prijedloge, savjete i sugestije. Sastanak je bio dinamičan, dobro pripremljen sa obje strane i sadržajno ispunjen, tako da je predsjednik parlamenta produžio vrijeme sastanka na preko sat vremena. Dobili smo dojam, da je dr.Brglez želio, da shvatimo njegove najbolje namjere o djelovanju u cilju ostvarivanja kulturnih i političkih prava Hrvata u Sloveniji, ali u skladu sa političkim mogućnostima u sustavu parlamentarne demokracije. Đanino Kutnjak je najprije objasnio kako hrvatska društva djeluju u nepovoljnim okolnostima, jer nisu priznata ni kao legitimni kolektivni predstavnici hrvatskoga naroda i jer hrvatska zajednica u Sloveniji nije priznata kao nacionalna manjina,odnosno narodnost, kao što su to Mađari i Talijani. Inicijativa Saveza hrvatskih društava u Sloveniji za priznanje hrvatske manjine je zastala u zapletenomu postupku parlamentarne demokracije, zbog prije svega nedovoljne političke volje parlamentarnih zastupnika, koji poneki očituju svoju želju i namjeru, da se pozitivno izjasne za priznavanje statusa manjine Hrvatima, ali to je očito krivi dojam jer praksa i postignuti slabi pomaci to ne potvrđuju.

Delegacija SHDS u DZ RS 2017..jpg1
Predsjednika parlamenta je zanimalo kako se pokazala Deklaracija Republike Slovenije o položaju narodnih zajednica, jer to je ipak, prema njegovome mišljenju napredak „u jačanju razumijevanja postojanja narodnih zajednica“. Dr.Brglez vidi „središnju ulogu za rješavanje ove problematike , pa i za razmjenu iskustva i jačanje dijaloga upravo u Vijeću Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja narodnih zajednica pripadnika naroda bivše SFRJ u Republici Sloveniji“. Stoga je on pitao za iskustva sa djelovanjem toga Vijeća slovenske vlade. Predstavnik SHDS u tom vijeću, potpredsjednik SHDS Mijo Stanko je rekao, da je to vijeće vrlo slabo djelovalo, vrlo rijetko se je sastajalo. Sada to vijeće vodi ministar kulture, koji ih još nije pozvao na sastanak. Predsjednik Brglez je rekao, da bi trebalo pospješiti rad toga vijeća i da će on dati inicijativu i odboru za kulturu i osobno . On je išao dalje i konkretno sugerirao, da se sve eventualne pravne promjene statusa moraju pokretati preko toga Vijeća slovenske vlade. Sa velikim zadovoljstvom je predsjednik Brglez saslušao izlaganje Đanina Kutnjaka o primjeru dobre prakse u pograničnoj suradnji Slovenije i Hrvatske između slovenske regije Pomurje i susjednih županija u Hrvatskoj ( Varaždinska i Međimurska ). Kutnjak je predstavio djelovanje HKD Pomurje iz kojega su zapravo i krenule te inicijative zajedno sa lokalnom zajednicom u Lendavi, uz veliku podršku, koje pruža gradonačelnik Lendave i kroz uvažanje predstavnika hrvatske zajednice u radu općinskoga vijeća Lendava. Dr.Brglez je taj primjer pohvalo kao putokaz za druga društva na obje strane granice, odnosno za hrvatska i slovenska društva, ali i sva druga. Od svih djelatnosti najmanje je sporna i najjasnije je postavljena kulturna djelatnost, kroz koju se, prema riječima Kutnjaka „ostvaruje skrb za očuvanje identiteta, kulture i jezika Hrvata u Sloveniji. Mi svakoga mjeseca imamo najmanje jednu priredbi, prije svega folklornu, koju povezujemo sa slovenskim folklorom i folklorom drugih narodnosti “. U namjeri da se ta ključna kulturna aktivnost razvije i utječe na druge djelatnosti Hrvata, Đanino Kutnjak je predložio, da vodstvo slovenskoga parlamenta odredi neki svoj organ, tijelo ili koordinatora sa kojim bi SHDS mogao komunicirati u razvijanju kulturne suradnje sa državnim institucijama. Predsjednik parlamenta je predložio, da to bude odbor kulture, koji bi trebao biti i veza sa Vijećem slovenske vlade. Ostaje vidjeti, kako će se sve što je rečeno pokazati u praksi. Čini se, da je najznačajnije preko parlamentarnoga odbora kulture potaknuti Vijeće slovenske vlade na veću aktivnost, ali i što prije postaviti izravni kontakt s odborom kulture slovenskoga parlamenta.

Ivan Botteri