Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je danes, v četrtek, 23. februarja 2017, sprejel predstavnike Zveze hrvaških društev v Sloveniji. Srečanja so se udeležili predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji Đanino Kutnjak, podpredsednika Zveze hrvaških društev v Sloveniji Mijo Stanko in Vladimir Pobežin ter član Hrvaškega društva Ljubljana Ivan Botteri. Na srečanju je sodeloval tudi predsednik Komisije Državnega zbora za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Ivan Hršak, ki načrtuje v začetku marca na povabilo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem z delegacijo obiskati slovensko narodno skupnost v Zagrebu. Predstavniki Zveze hrvaških društev so sogovornikoma predstavili delovanje krovne organizacije, ki združuje deset društev, pri čemer so izpostavili zlasti skrb za ohranjanje identitete, kulture in jezika. Predstavili so tudi svoje poglede na nadaljnji razvoj hrvaške narodne skupnosti v Sloveniji in ob tem predstavili nekatere primere dobre prakse. Predsednik Državnega zbora je izpostavil pomen in nekatere dosežke pri krepitvi zavedanja o obstoju in pomenu narodnih skupnosti po sprejetju Deklaracije Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Osrednjo vlogo za reševanje problematike, pa tudi za izmenjavo izkušenj in krepitev dialoga, predsednik Državnega zbora vidi v Svetu Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Po besedah predsednika dr. Brgleza tudi ni nobenega dvoma, da so kulturne pravice ključne za nadaljnji razvoj katerekoli narodne skupnosti.

WEB-Državni zbor RS | Datum objave: 23.02.2017
Sprejem je bil ob 10. uri v sejni sobi 217.