Hrvaško kulturno društvo (HKD) Pomurje s partnerji izvaja projekt z naslovom Ustvarjam za zagon, KulturniK! Različne aktivnosti, s katerimi si prizadevajo razvijati ustvarjalnost in izobraziti pripadnike manjšin o medijih in avdiovizualni umetnosti, se bodo končale
avgusta prihodnje leto. Namen je, pravi koordinator projekta Ninoslav Kutnjak, prispevati k boljši predstavitvi kulture pripadnikov hrvaške in madžarske manjšine v Sloveniji: »Partnerja pri projektu sta še Kulturno
društvo Zala György Pince in Zveza hrvaških društev v Sloveniji. Hrvaška manjšina v Sloveniji zaradi neurejenega ustavnopravnega položaja nima dovolj finančnih virov za delo, posledica česar je tudi slaba medijska prepoznavnost. S partnerji iz madžarske narodne skupnosti bomo oblikovali inovativen model sodelovanja v slovenskem kulturnem prostoru.« Projekt sofinancirata Evropska unija iz svojega socialnega sklada in Republika Slovenija z 78.220 evri. Doslej je sodelovalo 70 oseb iz ranljivih manjšinskih ciljnih skupin, eno osebo pa so v okviru projekta zaposlili. Za njimi so že delavnice z naslovom Kulturni in projektni menedžment, ki
so jih organizirali v Hrvaškem domu v Ljubljani, kjer so sodelovali tudi pripadniki srbske, albanske in romske skupnosti. Novembra in decembra ob petkih ob 17. uri potekajo v prostorih ZKD Lendava delavnice z naslovom Kultura in mediji. Nanje so vabljeni vsi, ki jih ta vsebina zanima. Decembra in januarja bo še delavnica Radio, televizija in digitalna umetnost, od januarja do aprila Film in avdiovizualno ohranjanje kulturne dediščine, od aprila do junija pa Literatura in založništvo.

SONY DSC kulturnik
Hrvaško kulturno društvo Pomurje, ki deluje od leta 2005, je eno najbolj aktivnih društev, ki organizira različne kulturne dogodke, je povedal njegov predsednik
Djanino Kutnjak. V društvu je 250 članov, deluje pa pet sekcij: tamburaška, folklorna, sekcija ročnih del, radiestezijska in novinarska. »Ustanovili smo ga, da
bi ohranjali hrvaški jezik in kulturno dediščino na tem območju. Zato smo tudi gostili različna društva iz Hrvaške, ki so se predstavila na prireditvah. Ko smo ustanovili tamburaško sekcijo, ki je veliko nastopala, smo tudi sami postali bolj prepoznavni. Med drugim organiziramo prireditev Hrvatski bal, na kateri vsako
leto predstavimo drugo hrvaško regijo z njeno kulturo, gastronomijo in turistično ponudbo.« Letos bo ta v soboto, 26. novembra,
na njej pa bo sodelovalo hrvaško mesto Bakar. Druga odmevnejša prireditev je Dan hrvaške kulture, s katero predstavljajo hrvaško kulturo v lendavskem kulturnem domu. S takimi prireditvami in srečanji spodbujajo tudi sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško na gospodarskem in drugih področjih. »Kultura naredi prvi korak in potem se to nadaljuje na področju gospodarstva in turizma. S svojo tradicijo in kulturo bogatimo življenje
v Lendavi,« pravi Kutnjak. V svojih društvenih prostorih v Lendavi, ki so jih poimenovali Hrvaški dom, so si uredili knjižnico in čitalnico. Dvakrat na leto izdajo glasilo društva Glas HKD Pomurja, potekajo pa tudi druge aktivnosti in druženje.