U srijedu 2.2.2022. održan je virtualni sastanak predstavnika Saveza hrvatskih društava u Sloveniji kojeg su predstavljali Đanino Kutnjak predsjednik i Renata Prača tajnica sa Bronkom Straus iz Ministarstva za obrazovanje, znanost i sport Republike Slovenije. 
Tema sastanka su bile:
1. Mjere Rezolucije o nacijonalnom programu za jezikovnu politiku 2021-2025, jezik pripadnika različitih manjinskih etničkih zajednica.
2. Mogučnosti učenja hrvatskog jezika uz podporu Ministarstva za obrazovanje, znanost i sport Republike Slovenije.
 
Dopolnilni pouk

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) že vrsto let podpira izvajanje dopolnilnega pouka maternih jezikov in kultur za otroke drugih narodnosti v osnovnih in srednjih šolah. S to dejavnostjo bo MIZŠ na podlagi Sklepa ministrice št. 6039-6/2020/1 z dne 17.8.2020 nadaljevalo tudi v šolskem letu 2020/21.
Sredstva za izvajanje dopolnilnega pouka zagotavljata MIZŠ ter država ali države, katerih jezik se poučuje, oziroma starši učencev ali dijakov, ki bodo pouk obiskovali (v nadaljevanju: starši) ali druge osebe.
Država ali države, katerih jezik se poučuje oziroma starši ali druge osebe zagotavljajo sredstva za plačilo učitelja ali drugega izvajalca dopolnilnega pouka (v nadaljevanju: učitelj dopolnilnega pouka).
MIZŠ zagotavlja letni pavšalni znesek na učenca ali dijaka, ki obiskuje dopolnilni pouk in ki izpolnjuje pogoje.

Neobvezni izbirni predmeti

So del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.
Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
-drugi tuji jezik (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina)
Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk drugega tujega jezika (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina) kot neobvezni izbirni predmet.
Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Tekst i fotografija Đanino Kutnjak