Programu posebne upisne kvote koji je namijenjen pripadnicima hrvatske nacionalno manjine u europskim državama i pripadnicima hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama te njihovim potomcima, a odnosi se na osigurana posebna upisna mjesta za upis na studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

I u ovoj akademskoj godini 2023./2024. hrvatska visoka učilišta osigurala su posebnu upisnu kvotu, a proširene informacije kao i objedinjena tablica (popis visokih učilišta s ukupnim brojem osiguranih mjesta) te Prijavni obrazac, dostupne su na web stranici Ureda, na sljedećoj poveznici https://hrvatiizvanrh.gov.hr/vijesti/posebna-upisna-kvota-na-hrvatskim-visokim-ucilistima-u-akademskoj-godini-2023-2024-namijenjena-pripadnicima-hrvatske-nacionalne-manjine-i-hrvatskoga-iseljenistva/6278.