10. 5. 2023 Ministrstvo za kulturo

Pod vodstvom ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko se je na tretji seji vnovič sestal Svet Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) v Republiki Sloveniji. Seja v dveh delih je potekala 18. aprila in 9. maja 2023.

V ospredju razprav tokratne seje so bili predvsem aktualni dogodki, povezani z obstojem in delovanjem organizacij narodnih skupnosti s področja nekdanje Jugoslavije, živečih v Sloveniji. Člani sveta so se seznanili z obstoječimi razpisnimi mehanizmi, namenjenimi pripadnikom narodov nekdanje SFRJ, z dogajanjem v zvezi z oddajo Informativnega programa TV Slovenija NaGlas! ter z Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin (OKVNM). Za namestnika predsednice sveta je bil za leto 2023 imenovan dr. Ilija Dimitrievski, predstavnik makedonske skupnosti.

Člani sveta so se podrobneje seznanili z informacijo o dogajanju v zvezi z oddajo NaGlas! namenjeno etničnim skupnostim z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji. Izrazili so zaskrbljenost nad nenapovedano prekinitvijo sodelovanja s honorarnimi sodelavkami oddaje, sicer pripadnicami teh skupnosti, in se zavzeli za ohranitev kakovosti njenih programskih vsebin, na kar samo dogajanje na RTV Slovenija ne bi smelo vplivati. O svojem stališču bodo seznanili Vlado Republike Slovenije in pozvali vodstvo RTV Slovenija k zagotovitvi pogojev za ohranitev, nemoteno in kakovostno oblikovanje programskih vsebin oddaje NaGlas! v predvidenem obsegu tudi v prihodnje.

Udeleženci seje so v nadaljevanju obravnavali tematiko javnih razpisov in se seznanili z razdeljevanjem sredstev v okviru javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji (ETN), iz katerega za kulturno delovanje svojih narodnih skupnosti prejmejo tudi največji del sredstev. Seznanili so se z obsegom doslej razdeljenih sredstev in izvedenimi projekti v obdobju 2018–2022. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je povedala, da bodo razpisana sredstva povišana in da bo Ministrstvo za kulturo Javnemu skladu za kulturne dejavnosti (JSKD) v ta namen zagotovilo dodatnih 150.000 EUR, ki bodo razdeljeni med razpisa ETN-2023 in PR-2023.

V nadaljevanju seje so se člani sveta pri obravnavi Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin (OKVNM) seznanili tako s priporočili strokovnjakov OKVNM glede 5. mnenja, ki se nanašajo na delo sveta, kot tudi s stališčem Republike Slovenije glede teh priporočil. Upoštevajoč zakonodajni okvir so soglašali, da svet predlaga Vladi preučitev možnosti za izboljšanje njihovega položaja.

Glede na potek seje je bilo razvidno, da si predstavniki narodnih skupnosti želijo tvornega sodelovanja z državo na vseh področjih, ki zadevajo tudi njih. Na naslednji seji, ki bo letos septembra, bo svet obravnaval vprašanja, povezana z Zakonom o tujcih.